Ustaw jako domową Dodaj do ulubionych Drukuj Wyślij e-mail
ENTRE.PL Team
Zawodnicy
Galerie
Artykuły
Linki
Tapety
Forum
Trasy biegowe

Nagrody

Aktualności

GP Żoliborza 2011 - wyniki
Kupno zdjęć
Konkursy

Strona główna

O nas
Kontakt
Prasa
Regulamin
Statut
Zasady przyjmowania nowych członków
Portfolio
Fanklub

Forum klubowe

E-TRENER
Informacje o trenerze
Trenowani zawodnicy
Pomoc i porady
Artykuły
Kontakt

Zadaj pytanie

Organizowane biegi
V WIELKA URSYNOWSKA
17. Bieg Mikołajkowy - 10km
17. Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci
7 Bieg Entre - Integracja
I Żoliborski Cross Nadwiślański
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy- dzieci
6. Bieg ENTRE.PL
GP Żoliborza 2011
15 Bieg Mikołajkowy - dzieci
15 Bieg Mikołajkowy - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dzieci
14 Bieg Mikołajkowy - dorośli
14 Bieg Mikołajkowy - dzieci
IV Bieg ENTRE.PL - dorośli
IV Bieg ENTRE.PL - dzieci
III Bieg ENTRE.PL - 10 km
III Bieg ENTRE.PL - Dzieci
II Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - dzieci
Zawody
Terminarz
Wyniki
Foto sklep
Plik cyfrowy
Wydruk zdjęć

Aktualności
12-11-2017
Drużynowe zwycięstwo ENTRE.PL Teamu w II Biegu Orła w Czosnowie

10-10-2017
Ruszyły zapisy do XI Górskiego Biegu ENTRE

25-09-2017
Beata Andres - III Miejsce Open Kobiet w XVII Maratonie Warszawskim

16-09-2017
Filip Babik triumfatorem II Bielańskiego Biegu Dzika na 5km! 

13-09-2017
Podium dla Beaty Andres w Warsaw Track Cup 2017

24-07-2017
Beata Andres Mistrzynią Polski Masters w biegu na 5 km


Archiwum

Regulamin

REGULAMIN KS ENTRE.PL Team

§1 Obowiązki Zarządu Klubu

Zarząd realizuje cele sportowe Klubu Sportowego ENTRE.PL Team (dalej: Klub). Do zadań Zarządu Klubu należy:

a) realizacja strategii Klubu oraz zadań wynikających z zaleceń Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
b) przyjmowanie nowych Członków Klubu,
c) przygotowanie i realizacja budżetu Klubu,
d) dbanie o wizerunek Klubu podczas zawodów sportowych oraz na łamach mediów (w tym na forach i innych platformach internetowych),
e) nadzór nad wykonaniem przez członków Klubu wyznaczonych im zadań oraz obowiązków wynikających ze Statutu i Regulaminu Klubu,
f) reprezentowanie Klubu w kontaktach z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
g) zawieranie umów z zawodnikami i trenerami kontraktowymi, oraz umów zawierających wszelkie zobowiązania finansowe lub rzeczowe dotyczące Klubu,
h) dbanie o dobre relacje interpersonalne w Klubie, organizacja spotkań i imprez klubowych,
i) tworzenie kalendarza imprez sportowych obejmującego imprezy priorytetowe dla Klubu oraz rekomendowane przez Zarząd.

§2 Świadczenia na rzecz Członków Klubu

1. W miarę możliwości finansowych Klub będzie się starał zwracać koszty udziału Członków Klubu w zawodach sportowych. O wysokości zwrotu kosztów poszczególnym Członkom Klubu decyduje Zarząd Klubu. Dokonując podziału środków finansowych Zarząd Klubu będzie brał pod uwagę przede wszystkim udział Członków Klubu w zawodach ujętych w Kalendarzu Startów i wyniki poszczególnych zawodników, jak również inne działania i prace na rzecz Klubu.
2. Członkowie Klubu mogą zostać zwolnieni z opłat startowych w imprezach organizowanych przez Klub. Zwolnienia dokonuje Zarząd. Warunkiem zwolnienia z opłaty startowej jest praca społeczna na rzecz klubu.
3. Każdy członek Klubu ma prawo do brania udziału we wszelkich imprezach sportowych i integracyjnych organizowanych przez Klub.
4. W miarę możliwości finansowej Klub może przydzielić Członkowi Klubu sprzęt sportowy lub inne świadczenia. Świadczenia te uzależnione będą od: wyników sportowych Członka Klubu, jego aktywności sportowej, oraz od oceny wystawionej przez Zarząd Klubu.
5. W przypadku stwierdzenia działań szkodzących Klubowi lub godzących w jego dobre imię, Zarząd może podjąć decyzję o wstrzymaniu lub obniżeniu świadczeń.

§3 Obowiązki Członka Klubu

Członek Klubu zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu,
b) Reprezentowania barw Klubu w zawodach sportowych, rozumiane jako start w stroju sportowym z widocznym logo Klubu oraz zgłoszenie przynależności Klubowej podczas zapisu do zawodów. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zawodnika, Zarząd może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania barw Klubu.
c) Zgłaszając się do zawodów zawodnik podaje przynależność klubową „ENTRE.PL Team”;
d) Dbałości o dobre imię Klubu;
e) Pomocy innym członkom Klubu podczas zawodów sportowych oraz w trakcie przygotowań;
f) Brania udziału w imprezach sportowych i integracyjnych organizowanych przez Klub, w ramach swoich możliwości czasowych;
g) Zapoznania się z treścią umów podpisanych ze sponsorami Klubu i przestrzegania zapisów tych umów w zakresie dotyczącym Członków Klubu. W przypadku działania, które narazi Klub na nie wywiązanie się z umowy ze sponsorem, Zarząd może cofnąć decyzję o przyznaniu świadczeń na rzecz Członka Klubu. Ponadto Klub może wystąpić do Członka Klubu z roszczeniem o naprawienie szkód, jeśli na skutek zawinionego działania Członka Klubu, Klub nie wywiązał się ze zobowiązań wobec sponsora.
h) Określenia i skonsultowania z Zarządem Klubu swoich planowanych startów docelowych w sezonie. Dotyczy to szczególnie startów szczególnie ważnych dla Klubu (określonych w klubowym kalendarzu imprez sportowych).
i) Przekazywania informacji o startach i osiągniętych w nich wynikach sportowych; informacje te powinny być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu zawodów do osoby, która umieszcza je na stronie internetowej Klubu;
j) Przestrzegania zasad fair play;
k) Dążenia do poprawy swoich wyników sportowych;
l) Terminowego opłacania składek członkowskich;
m) Dbałości o mienie Klubu;
n) Angażowania się w prace na rzecz Klubu, w ramach swoich możliwości czasowych.

§5 Składki członkowskie

1. Składka członkowska wynosi 60 złotych rocznie płatne kwartalnie z góry do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Zawodnik rozpoczyna opłacanie składki od miesiąca, w którym został przyjęty do Klubu.
2. W przypadku opłaty jednorazowej, wniesionej do 15 stycznia, składka wynosi 50 złotych za cały rok.
3. Składki opłaca się przelewem na konto Klubu.
4. W szczególnych przypadkach, na wniosek zawodnika, Zarząd może obniżyć kwotę składki lub zwolnić z obowiązku jej wnoszenia.

§6 Przyjęcia do Klubu

1. Do Klubu może być przyjęta każda osoba, która:

a) złoży wniosek o przyjęcie do Klubu wraz z wypełnioną ankietą,
b) zostanie zaakceptowana przez Zarząd,
c) zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz Regulaminu Klubu,
d) odbędzie półroczny staż jako kandydat na członka Klubu, po którym Zarząd oceni starty oraz zaangażowanie kandydata na członka Klubu oraz podejmuje decyzje o wpisaniu kandydata na listę członków Klubu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu ma prawo zwolnić kandydata na członka Klubu z obowiązku stażu.
 

Aktualności .::. Zawodnicy .::. Galerie .::. Artykuły .::. Terminarz .::. Wyniki
Sztuka Biegania .::. Sztuka Kadru .::. Strona główna
Copyright © 2005-2011 ENTRE.PL Team