Ustaw jako domową Dodaj do ulubionych Drukuj Wyślij e-mail
ENTRE.PL Team
Zawodnicy
Galerie
Artykuły
Linki
Tapety
Forum
Trasy biegowe

Nagrody

Aktualności

GP Żoliborza 2011 - wyniki
Kupno zdjęć
Konkursy

Strona główna

O nas
Kontakt
Prasa
Regulamin
Statut
Zasady przyjmowania nowych członków
Portfolio
Fanklub

Forum klubowe

E-TRENER
Informacje o trenerze
Trenowani zawodnicy
Pomoc i porady
Artykuły
Kontakt

Zadaj pytanie

Organizowane biegi
V WIELKA URSYNOWSKA
17. Bieg Mikołajkowy - 10km
17. Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci
7 Bieg Entre - Integracja
I Żoliborski Cross Nadwiślański
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy- dzieci
6. Bieg ENTRE.PL
GP Żoliborza 2011
15 Bieg Mikołajkowy - dzieci
15 Bieg Mikołajkowy - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dzieci
14 Bieg Mikołajkowy - dorośli
14 Bieg Mikołajkowy - dzieci
IV Bieg ENTRE.PL - dorośli
IV Bieg ENTRE.PL - dzieci
III Bieg ENTRE.PL - 10 km
III Bieg ENTRE.PL - Dzieci
II Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - dzieci
Zawody
Terminarz
Wyniki
Foto sklep
Plik cyfrowy
Wydruk zdjęć

Aktualności
12-11-2017
Drużynowe zwycięstwo ENTRE.PL Teamu w II Biegu Orła w Czosnowie

10-10-2017
Ruszyły zapisy do XI Górskiego Biegu ENTRE

25-09-2017
Beata Andres - III Miejsce Open Kobiet w XVII Maratonie Warszawskim

16-09-2017
Filip Babik triumfatorem II Bielańskiego Biegu Dzika na 5km! 

13-09-2017
Podium dla Beaty Andres w Warsaw Track Cup 2017

24-07-2017
Beata Andres Mistrzynią Polski Masters w biegu na 5 km


Archiwum

Opis biegu
Zapisz się
Lista startowa
Wyniki
Aktualności
Sponsorzy


IV Bieg ENTRE.PL - dorośli


06-06-2009


IV BIEG ENTRE

Regulamin IV Biegu ENTRE.PL

§ 1. Organizator 

Organizatorem IV Biegu ENTRE.PL jest stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team z siedzibą w Magdalence, nr KRS 0000241287, siedziba: ul. Polna 28 Magdalenka, 05-506 Lesznowola, www.team.entre.pl. Dyrektorem biegu jest Dominika Stawczyk. Bieg odbędzie się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Pana Janusza Warakomskiego.

§ 2. Termin i miejsce

Termin: 6 czerwca 2009r. (sobota) w godzinach 9.00-14.00
Miejsce: Warszawa- 3 pętle wokół Cytadeli Warszawskiej
Dystans: 10km
Imprezy towarzyszące: Biegi dzieci

Start biegu głównego przewidziany jest na godzinę 11.00 

Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. "Rudy" przy al. Wojska Polskiego 1A.

§ 3. Cel imprezy

1. Celem imprezy jest:
- koleżeńska rywalizacja sportowców-amatorów w biegu długodystansowym
- promocja aktywności fizycznej
- promocja rekreacyjnych terenów zielonych dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
- promocja dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,
- integracja środowisk sportowców-amatorów

2. W ramach imprezy rozegrany zostanie bieg główny oraz biegi dla dzieci. Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz przebieg biegów dla dzieci określa odrębny regulamin.

§ 4. Trasa biegu

1. Bieg główny odbędzie się na odpowiednio oznakowanej trasie o nawierzchniach: naturalnej, asfaltowej i brukowej na którą składają się jedno okrążenie w Parku Cytadela oraz trzy okrążenia wokół Cytadeli Warszawskiej. Trasa jest pagórkowata, nie posiada atestu. Dystans będzie podany co do metra.
2. Na trasie będzie usytuowany jeden punkt odświeżania zaopatrzony w napoje. Zawodnicy na każdym okrążeniu będą mogli skorzystać z punktu odświeżania.

§ 5. Uczestnictwo w biegu głównym

1. Udział w biegu wziąć mogą osoby, które spełniają poniższe warunki:
- w dniu biegu mają ukończone 16 lat,
- w czasie weryfikacji w biurze zawodów przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym i/lub podpiszą oświadczenie o braku takich przeciwwskazań,
- uiściły opłatę startową.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto przedstawić przy weryfikacji oświadczenie opiekuna (opiekunów) ustawowych o zgodzie na udział w biegu.

3. Weryfikacja zawodników odbędzie się 6 czerwca 2009 r. w godzinach od 9:00 do 10:45 w biurze zawodów w pobliżu mety biegu oraz 30 maja w godzinach 10-14, 1 i 2 czerwca w godzinach 16-20 na al. Jerozolimskich 65/79 w salonie PLUS. Zachęcamy biegaczy z Warszawy i okolic do wcześniejszego odbierania pakietów- dla odbierających pakiet w Salonie Plusa- możliwość zdobycia dodatkowych nagród. Więcej informacji w zakładce: Aktualności.

§ 6. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.team.entre.pl w terminie do 25 maja 2009 r. i opłacenia opłaty startowej lub do wyczerpania limitu 250 miejsc (opłaconych-decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym klubu).
Po tym terminie zgłoszenie może być dokonane wyłącznie 6 czerwca 2009 r. w biurze zawodów w godzinach od 9:00 do 10:45. Zgłoszenia w biurze zawodów będą możliwe tylko w przypadku, gdy limit uczestników biegu nie zostanie przekroczony. Tylko uczestnicy, którzy zgłoszą się do 25 maja lub do wyczerpania liczby miejsc mają zagwarantowany pakiet startowy.

2. Uczestnicy otrzymują numery startowe według kolejności zgłoszeń. Wydawanie numerów odbywać będzie się w czasie weryfikacji w biurze zawodów.

3. Ustanawia się limit ilości uczestników imprezy na 250 osób.

4. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i wniósł opłatę startową, lecz rezygnuje z udziału w imprezie, może wskazać osobę, na rzecz której zrzeka się uczestnictwa. Zgłoszenia zmian na liście startowej możliwe są wyłącznie do 31 maja 2009 r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia dokonane z adresu e-mail innego niż podany przy rejestracji nie będą rozpatrywane. Osoba, na rzecz której zrzeczono się uczestnictwa, zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się z organizatorem w celu weryfikacji i korekty listy startowej. Postanowienia § 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian na liście startowej, jeśli powstaną uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia osoby rezygnującej z udziału w imprezie.

§ 7. Opłaty 

Opłata startowa wynosi 15 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

ENTRE.PL Team
Volkswagen Bank Polska SA
75 2130 0004 2001 0346 7511 0001

Należy zachować potwierdzenie przelewu i okazać je na żądanie organizatora, gdyby wpłata dokonana została w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie jej na rachunku organizatora do dnia zawodów.

Opłata w dniu zawodów wynosi 25 zł

2. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Przekazanie uiszczonej opłaty startowej na rzecz osoby trzeciej możliwe jest wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 4.

§ 8. Świadczenia

1. Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i uiści opłatę startową do dnia 5 maja 2009 r., otrzyma pakiet startowy z okolicznościową koszulką w wybranym rozmiarze i numerem startowym z agrafkami. Na mecie na wszystkich uczestników będą czekały upominki od sponsorów. W przypadku osób dokonujących opłat póśniej lub zgłaszających swój udział bezpośrednio w biurze zawodów, pakiety wydawane będą do wyczerpania zapasów, a organizator nie zapewnia koszulki w wybranym rozmiarze.

2. Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzyma napoje i drobny poczęstunek.

§ 9. Klasyfikacje

Klasyfikacje:
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) generalna mężczyzn,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety:                  mężczyśni:
                                 M-16: 16 - 19 lat;
K-20: 16 - 29 lat;        M-20: 20 - 29 lat;
K-30: 30 - 39 lat;        M-30: 30 - 39 lat;
K-40: 40 - 49 lat;        M-40: 40 - 49 lat;
K-50: powyżej 50 lat;  M-50: 50 - 59 lat;
                                 M-60: powyżej 60 lat


d) Klasyfikacja drużynowa:
4 uczestników bez względu na płeć reprezentujących klub sportowy/grupę biegową/firmę. Uczestnicy powinni zadbać o podanie w zgłoszeniach jednolitych nazw klubu, w przeciwnym wypadku drużyna może nie zostać sklasyfikowana.

Dodatkowe klasyfikacje:
e) klasyfikacja pracowników IT i telekomunikacji o Puchar Allied Telesis

Puchary dla trzech pierwszych zawodników oraz dla pierwszej kobiety. Nagrody i upominki dla trzech pierwszych kobiet oraz dla sześciu pierwszych zawodników. W przypadku, gdy kobieta dobiegnie w pierwszej szóstce zawodników otrzymuje nagrodę open oraz w kategorii kobiet. Liczba nagród może ulec zwiększeniu w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.
Osoby, które chcą rywalizować w tej klasyfikacji proszone są, po uiszczeniu opłaty i nadaniu numeru startowego, o przesłanie informacji o numerze startowym i nazwie firmy, którą reprezentują na adres dyrektora biegu: dom.maraton@gmail.com 

f) klasyfikacja mieszkańców dzielnicy Żoliborz. Zgodnie z adresem podanym na zgłoszeniu.

§ 10. Nagrody

1. Puchary dla zdobywców miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet, mężczyzn i drużynowej.
2. W klasyfikacji generalnej mężczyzn nagrody pieniężne za miejsca 1-3
3. W klasyfikacji generalnej kobiet nagrody pieniężne za miejsca 1-3
4. Nagrody pieniężne będą przelewane na rachunki bankowe wskazane przez osoby nagrodzone.
5. W kategoriach wiekowych zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci z klasyfikacji generalnej biorą udział w podziale nagród w swoich kategoriach wiekowych.
6. Nagrody rzeczowe i Puchary w klasyfikacji o Puchar Allied Telesis dla pierwszych trzech mężczyzn i pierwszej kobiety. Upominki dla osób na dalszych miejscach (konkretna liczba nagradzanych osób podana zostanie pod koniec maja).
7. Puchar dla najszybszego biegacza z dzielnicy Żoliborz (dla Kobiety i dla Mężczyzny).
8. Nagrody w kategoriach będą przyznawane tylko wtedy, gdy w danej kategorii wystartuje minimum 3 zawodników. W przypadku mniejszej liczby kategoria zostanie połączona z kategorią wcześniejszą, a nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników.
9. Ponadto wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów.

§ 11. Postanowienia końcowe i informacje dodatkowe:

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersi w sposób umożliwiający ich odczytanie zespołowi sędziowskiemu.
2. Zawodnik po zakończeniu biegu zobowiązany jest opuścić oznakowaną strefę mety po sklasyfikowaniu przez zespół sędziowski. Zabrania się jakichkolwiek zmian kolejności w obrębie strefy mety. Pod grośbą dyskwalifikacji zabrania się ponownego przekraczania linii mety.
3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w ciągu 24 godzin od publikacji pierwszych, nieoficjalnych wyników biegu na stronie www.team.entre.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie IV Biegu ENTRE.PL.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy uczestników biegu.
6. Biuro zawodów mieścić się będzie w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 w Warszawie, al. Wojska Polskiego 1a
7. Program IV Biegu ENTRE.PL:
Biuro zawodów czynne od godziny 9:00 do 10:45
Start do biegu głównego o godz. 11.00.
Zakończenie zawodów, wręczanie i losowanie nagród niezwłocznie po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników. 
8. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odbiór numeru startowego jest równoznaczny z podporządkowaniem się niniejszemu regulaminowi.
9. Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora IV Biegu ENTRE.PL

Sponsor Główny  

   Sponsorzy

          

  

   

     


Główny Patron Medialny:Patronat medialny:

             

Patronat honorowy:

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy


 

Aktualności .::. Zawodnicy .::. Galerie .::. Artykuły .::. Terminarz .::. Wyniki
Sztuka Biegania .::. Sztuka Kadru .::. Strona główna
Copyright © 2005-2011 ENTRE.PL Team